СОТ и видеонаблюдение

Изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, домофонни системи и др.
Монтиране на сигнално-охранителни системи и включване към централизиран СОТ по желание на клиента.

СОТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 2