Сервизно обслужване на пожарогасители

Техническо обслужване – проверка и презареждане на пожарогасители.
Пожарогасителите са един от най-популярните и леснодостъпни средства за борба с пожарите, поради което грижата за техническата им изправност е от изключителна важност. Законово изискване е всеки пожарогасител да преминава веднъж годишно през процедура на проверка и сервиз, включващ техническо обслужване и/ или презареждане /Наредба №8121з-647 /01.10.2014 г. на МВР и МИП/.

Техническо обслужване /т.о./ – Цена: 5,00 лв. без ДДС
Т.О.+ зареждане на прахов 6кг – Цена: 14,00 лв. без ДДС
Т.О.+ зареждане на воден/водопенен 9 л – Цена: 13,00 лв. без ДДС
Т.О.+ зареждане на СО2 5 кг – Цена: 15,00 лв. без ДДС

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 2