Сервизно обслужване на пожарогасители

Техническо обслужване – проверка и презареждане на пожарогасители.
Пожарогасителите са един от най-популярните и леснодостъпни средства за борба с пожарите, поради което грижата за техническата им изправност е от изключителна важност. Законово изискване е всеки пожарогасител да преминава веднъж годишно през процедура на проверка и сервиз, включващ техническо обслужване и/ или презареждане /Наредба №8121з-647 /01.10.2014 г. на МВР и МИП/.

Техническо обслужване /т.о./ с посещение на клиента в сервизната ни база – Цена: 7.00 лв. без ДДС
Техническо обслужване /т.о./ с посещение от нас на адрес – Цена: 10.00 лв. без ДДС
Т.О.+ зареждане на прахов 6кг – Цена: 18,00 лв. без ДДС
Т.О.+ зареждане на воден 9 л – Цена: 16,00 лв. без ДДС
Т.О.+ зареждане на СО2 5 кг – Цена: 33,00 лв. без ДДС

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 2