Пожароизвестяване

Проектиране, изграждане, гаранционно и извънгаранционно /абонаментно/ поддържане и обслужване на пожароизвестителни инсталации.
Извънгаранционна поддръжка на пожарогасителна инсталация, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ 2