УСЛУГИ

Пожароизвестяване

Пожароизвестяване

Проектиране, изграждане, гаранционно и извънгаранционно поддържане…

СОТ и видеонаблюдение

СОТ и видеонаблюдение

Изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа…

Сервизно обслужване на пожарогасители

Сервизно обслужване на пожарогасители

Техническо обслужване – проверка и презареждане на пожарогасители…

Документация по ПБ и превантивни мерки

Документация по ПБ и превантивни мерки

Изготвяне на документация по ПБ, съгласно Наредба №8121з-647…