Прахов пожарогасител

Праховите пожарогасителите се използват като основно средство за гасене на пожари от клас A ( твърди горящи и тлеещи вещества ), клас B ( горящи течности ) и клас C ( горящи газове ).
С прахови пожарогасители се оборудват административни и производствени помещения,складове, бензиностанции, гаражи, магазини, автомобили и камиони.