Воден пожарогасител

Водните пожарогасители са проектирани да гасят пожари клас А ( твърди горящи и тлеещи материали ). При използването на специални добавки към водата, могат да се използват за гасене и на пожари клас В ( течни запалими вещества ).
С водни пожарогасители се оборудват сгради -жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и с масово събиране на хора и други, съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.
С водопенни пожарогасители се оборудват паркинги, гаражи, складове, кухни,помещения с горивни материали,бензиностанции, котелни