Противопожарно оборудване

Маркучи, манометри, глава за пожарогасител и др.