Евакуационна лампа

Евакуационната лампа е предназначена за визуално светлинно обозначаване на посоката и изходите за евакуация в хотели, търговски комплекси, обществени, административни и производствени сгради при отпадане на електрозахранването и в бедствени ситуации (пожар). Включвайки се автоматично в случай на отпадане на захранването, осветителите предлагат ясно обозначаване на аварийните изходи, безопасно евакуиране на хората извън сградата и допълнително осветление от един до два – три часа.

Фирма „ Ф.С. ГРУП“ ООД извършва:

  • Проверка на евакуационно осветление, която е задължително минимум едит път годишно и се удостоверява с протокол.
  • Доставка на евакуационни осветителни тела.
  • Монтаж и/или демонтаж на евакуационни осветителна тела.

Галерия