ПОЛЕЗНО

полезна информация

При пожар: тел. 112

Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожарът не е от електрически или химически характер. Ако пожарът е прекалено голям за изгасяване, напуснете сградата веднага. Не спирайте, може би няма да имате достатъчно време. Когато излезете навън и сте в безопасност, използвайте телефон и подайте сигнал. Изчакайте на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте относно вида, големината и местоположението на пожара. Ако дрехите ви се запалят, не тичайте. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте си лицето с длани и се търкаляйте, докато огънят изгасне.

полезна информация 1

Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движите ниско до земята, докато излезете от сградата. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима. Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е наблизо. Ако сте заключени или блокирани в стая, използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи, за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение. Може дори да оставите някакъв знак вън на прозореца, за да обозначите точното място, където се намирате.

ИМАЙТЕ ГОТОВ ПЛАН ЗА БЯГСТВО

  • Планирайте маршрут за бягство и се погрижете всички да го знаят.
  • Не блокирайте изходите. Те винаги трябва да са чисти и проходими.
  • Най-добрият маршрут е нормалният път за влизане и излизане от дома ви.
  • Измислете резервен маршрут, в случай че първият е блокиран.
  • Отделете няколко минути, за да отрепетирате плана за бягство.
  • Дръжте ключовете от вратите на места, където всички могат да ги намерят.
  • Определете място за среща на всички членове на семейството на безопасно място извън дома.