КЛИЕНТИ

Гаранция за високото качество на извършваните от “Ф.С.ГРУП” дейности, са и дългогодишните му постоянните клиенти, на които фирмата извършва комплексно обслужване на пожароизвестителни системи и/или противопожарно оборудване:

 • 1. „Уникредит Булбанк“ АД- всички филиали на територията на страната
 • 2. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – адм.сгради, складове, подстанции
 • 3. „Максима България“ ЕООД – всички магазини на „Т-Маркет“ в страната
 • 4. „Деспред“ АД-клон Бургас
 • 5. „Вюрт България“ ЕООД
 • 6. „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД
 • 7. „Транспрес“ ООД
 • 8. „Еврофоум Бг“ ЕООД
 • 9. „Юнит Пайп“ ЕООД
 • 10. МГУ „Св. Иван Рилски“
 • 11. „Транслог пропърти център“ ЕООД
 • 12. „Борса текстил“ ЕООД

Работим също така и с много училища, детски градини, ресторанти, клубове, сгради на общини, болнични заведения, шивашки цехове, адвокатски кантори и др., на територията на цялата страна.
Дружеството е в непрекъснат процес на обновяване и развитие.