ЗА НАС

Фирма “Ф.С.ГРУП” ООД е създадена през 2004 г. Дружеството е член на Национална Браншова Асоциация “Пожарна и аварийна безопасност”.

„Ф.С. ГРУП“ ООД притежава безсрочни лицензи /разрешения/ от ГД ПБЗН-МВР за осъществяване на следните дейности по чл.129, ал.2, т.1-5 от Закона за МВР:

  • №688 от 12.06.2017 г.: “противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти“ на територията на цялата страна;
  • №753 от 20.07.2017 г.: „сервизно обслужване на противопожарни уреди“ на територията на цялата страна;
  • №754 от 20.07.2017 г.: „поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения“ на територията на цялата страна.

Фирма “Ф.С.ГРУП”ООД е кадрово обезпечена с отговорни специалисти, притежаващи индивидуални сертификати от технически курсове за квалификация, съгласно чл.16 от Наредба №8131з-531/2014 г. на МВР.

Дружеството разполага със сервизна база, оборудвана с необходимите съоръжения за техническо обслужване на пожарогасителите, съгласно Наредба №8131з-531/2014 г. на МВР.